Deze website vertelt het verhaal van de wederopbouw van Rotterdam. Je kunt kiezen voor verhalen per wijk of gebruik maken van de tijdlijn. Hierin zie je alle belangrijke momenten van de wederopbouwperiode. Het verhaal van de wederopbouw wordt verteld vanaf het bombardement tot nu, waarbij het gebied van de oostelijke binnenstad centraal staat. De plek waar letterlijk de wederopbouw begon met de eerste paal op 15 april 1941.

Daarnaast zijn er persoonlijke verhalen in tekst en beeld van mensen die de wederopbouwperiode hebben meegemaakt. Ook is er de mogelijkheid meer persoonlijke verhalen over ervaringen in het gebied toe te voegen. Op deze manier blijft de website groeien en relevant. De bijdragen worden na redactie geplaatst bij het desbetreffende onderdeel van de website. U kunt uw ervaring delen door uw verhaal per e-mail te versturen naar contact@wederopbouwrotterdam.nl. U kunt er ook voor kiezen dat iemand langs komt voor een kort interview.

De ambitie is het creëren van één website als belangrijkste informatiebron over de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad en de site in de loop van het jaar uit te breiden met zowel meer persoonlijke verhalen als meer achtergrondinformatie over de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad.

Introductie

Wederopbouw is het begrip dat gebruikt wordt voor de herbouw van Nederland na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. In de architectuur en stedenbouw betreft het vooral de periode van 1945 tot ongeveer 1968. Rotterdam is dé Wederopbouwstad van Nederland. Hier is de wederopbouw het best zichtbaar, vooral in het centrum. Door het bombardement van 14 mei 1940 was het hart van de stad verwoest.

In 2015 is het 75 jaar geleden dat de wederopbouw begon. De identiteit van de binnenstad van Rotterdam als moderne wereldstad is voor een groot deel geworteld in de wederopgebouwde binnenstad. We zien de laatste jaren een herwaardering voor deze periode. Wederopbouwstraten zoals de Meent en de Pannekoekstraat hebben zich ontwikkeld tot levendige straten. De kenmerkende wederopbouwarchitectuur heeft in deze ontwikkeling een belangrijk aandeel.

Het is niet verwonderlijk dat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed het gebied benoemd als nationaal aandachtsgebied wederopbouw. Daarmee wil het de aandacht vestigen op de historische kwaliteiten.

Aan de website ging een onderzoek naar het gebied vooraf, de Cultuurhistorische Verkenning Oostelijke Binnenstad van Anne Beeksma. U kunt dit verhaal hier downloaden.

Contact

Uw verhaal delen? Stuur een email naar contact@wederopbouwrotterdam.nl en een van de projectteamleden neemt contact met u op.

Colofon

Initiatief
Marco Stout en Astrid Karbaat (bureau Monumenten & Cultuurhistorie)

Redactie
Paul Groenendijk
Astrid Karbaat
Marco Stout
Rinus van Dam

Teksten
Paul Groenendijk (onderzoek en teksten)
Anne Beeksma (interviews)
Inge Hagenbeuk

Vertaling Engels
Billy Nolan

Recente fotografie
Marlies Lageweg

Vormgeving / ontwikkeling website / PR en communicatie
Stout/Kramer i.s.m. Rinus van Dam

Historische fotografie
Stadsarchief Rotterdam
Nationaal Archief
Broekbakema
Kraaijvanger
Architectenbureau van der Weerd
Het Nieuwe Instituut
Archief Voet
Aviodrome
Het Vrije Volk Archief

Video
Stadsarchief Rotterdam
rechtenvrij materiaal internet en particulieren

Partners
Gemeente Rotterdam (bureau Binnenstad en bureau Monumenten & Cultuurhistorie)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stadsarchief Rotterdam
Museum Rotterdam
Historisch Genootschap Roterodamum
StADS (Stichting Aan Den Slag)

Beleidsplan
Download

Disclaimer

De beeldrechten zijn geregeld via de bronnen van de betreffende afbeeldingen. Degene die desondanks meent zekere rechten te doen gelden kan zich alsnog tot het projectteam melden via contact@wederopbouwrotterdam.nl.