Deze website vertelt het verhaal van de wederopbouw van Rotterdam. Je kunt kiezen voor verhalen per wijk of gebruik maken van de tijdlijn. Hierin zie je alle belangrijke momenten van de wederopbouwperiode. Het verhaal van de wederopbouw wordt verteld vanaf het bombardement tot nu, waarbij het gebied van de oostelijke binnenstad centraal staat. De plek waar letterlijk de wederopbouw begon met de eerste paal op 15 april 1941.

Daarnaast zijn er persoonlijke verhalen in tekst en beeld van mensen die de wederopbouwperiode hebben meegemaakt. Ook is er de mogelijkheid meer persoonlijke verhalen over ervaringen in het gebied toe te voegen. Op deze manier blijft de website groeien en relevant. De bijdragen worden na redactie geplaatst bij het desbetreffende onderdeel van de website. U kunt uw ervaring delen door uw verhaal per e-mail te versturen naar contact@wederopbouwrotterdam.nl. U kunt er ook voor kiezen dat iemand langs komt voor een kort interview.

De ambitie is het creëren van één website als belangrijkste informatiebron over de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad en de site in de loop van het jaar uit te breiden met zowel meer persoonlijke verhalen als meer achtergrondinformatie over de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad.

Introductie

Wederopbouw is het begrip dat gebruikt wordt voor de herbouw van Nederland na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. In de architectuur en stedenbouw betreft het vooral de periode van 1945 tot ongeveer 1968. Rotterdam is dé Wederopbouwstad van Nederland. Hier is de wederopbouw het best zichtbaar, vooral in het centrum. Door het bombardement van 14 mei 1940 was het hart van de stad verwoest.

In 2015 is het 75 jaar geleden dat de wederopbouw begon. De identiteit van de binnenstad van Rotterdam als moderne wereldstad is voor een groot deel geworteld in de wederopgebouwde binnenstad. We zien de laatste jaren een herwaardering voor deze periode. Wederopbouwstraten zoals de Meent en de Pannekoekstraat hebben zich ontwikkeld tot levendige straten. De kenmerkende wederopbouwarchitectuur heeft in deze ontwikkeling een belangrijk aandeel.

Het is niet verwonderlijk dat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed het gebied benoemd als nationaal aandachtsgebied wederopbouw. Daarmee wil het de aandacht vestigen op de historische kwaliteiten.

Aan de website ging een onderzoek naar het gebied vooraf, de Cultuurhistorische Verkenning Oostelijke Binnenstad van Anne Beeksma. U kunt dit verhaal hier downloaden.

Contact

Uw verhaal delen? Stuur een email naar contact@wederopbouwrotterdam.nl en een van de projectteamleden neemt contact met u op.

Organisatie

Initiatief
Marco Stout en Astrid Karbaat (bureau Monumenten & Cultuurhistorie)

Platform werkgroep
Anne Beeksma
Paul Groenendijk
Rinus van Dam
Inge Hagenbeuk
Astrid Karbaat
Marlies Lageweg
Hedwig van der Linden
Marco Stout
Amanda Terpstra

Bestuur
Marco Stout (voorzitter)
Ninke Happel (secretaris)
Rob Lugtenburg (penningmeester)

Raad van Advies
Anita Blom (senior-specialist Wederopbouw en naoorlogse stedenbouw & Projectleider Verkenning Post 65, RCE)
Kees Vrijdag (voorzitter Stichting Aan Den Slag!)
Wijnand Galema (architectuurhistoricus)
Siebe Thissen (hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte bij CBK Rotterdam)
Jantje Steenhuis (stadsarchivaris Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam)
Astrid Sanson (voormalig directeur Binnenstad en Stedelijke Kwaliteit, gemeente Rotterdam)
Michelle Provoost (partner Crimson Architectural Historians, directeur International New Town Institute)

Financiële ondersteuning
dr. Hendrik Muller Fonds
Elise Mathilde Fonds
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Job Dura Fonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Van der Mandele Stichting
Van Ommeren de Voogt Stichting
VSBfonds
Gemeente Rotterdam bureau Binnenstad
Gemeente Rotterdam Bureau Monumenten

Partners
Gemeente Rotterdam (bureau Binnenstad en bureau Monumenten & Cultuurhistorie)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stadsarchief Rotterdam
Museum Rotterdam
Air (Architectuurinstituut Rotterdam)
Historisch Genootschap Roterodamum
StADS! (Stichting Aan Den Slag)

RSIN nummer
8572.62.324

Jaarverslag en financiële verantwoording 2017
Download

Beleidsplan
Download

Colofon website

Redactie
Rinus van Dam, Paul Groenendijk, Inge Hagenbeuk, Astrid Karbaat, Marlies Lageweg, Hedwig van der Linden, Marco Stout, Amanda Terpstra

Tekst
Paul Groenendijk (onderzoek en teksten)
Anne Beeksma, Inge Hagenbeuk (interviews)

Nieuws  / Social media
Inge Hagenbeuk, Marco Stout

Vormgeving / ontwikkeling website / PR en communicatie
Stout/Kramer i.s.m. Rinus van Dam

Engelse vertaling
Billy Nolan

Recente fotografie
Marlies Lageweg

Historische fotografie
Stadsarchief Rotterdam
Nationaal Archief
Broekbakema
Kraaijvanger
Architectenbureau van der Weerd
Het Nieuwe Instituut
Archief Voet
Aviodrome
Het Vrije Volk Archief

Video
Stadsarchief Rotterdam
Rechtenvrij materiaal internet en particulieren

Disclaimer

De beeldrechten zijn geregeld via de bronnen van de betreffende afbeeldingen. Degene die desondanks meent zekere rechten te doen gelden kan zich alsnog tot de werkgroep melden via contact@wederopbouwrotterdam.nl.